Dodaj aplikację na stanowisko: ITIL Problem Manager