Dodaj aplikację na stanowisko: Service Operations Manager